1Герасимович Є. Руський ліхтар,або Небо лемків/Є. Герасимович. - 2003