1Єфименко Т. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні/Т. Єфименко // Фінанси України, 2007. т.№9.-С.9-13