1Базилевич В. Сучасна парадигма страхування: сутність і протиріччя/В. Базилевич // Фінанси України, 2007. т.№9.-С.42-50