1Грищенко А. Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України/А. Грищенко // Фінанси України, 2007. т.№9.-С.88-97