1Сіденко В. Потенціал економічного розвитку України в контексті європейської інтеграції/В. Сіденко // Фінанси України, 2007. т.№9.-С.143-150