1Мороз В. Порядок забезпечення інвалідів автомобілями/В. Мороз // Юрист консультує, 2008. т.№1-2.-С.1-6