1Косиченко Л. Калина зріє на морозі (В.Симоненко)/Л. Косиченко // Урядовий кур'єр, 2008. т.30 січня .-С.10