1Задорожня Г. Специфіка державного захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні/Г. Задорожня // Право України, 2008. т.№1.-С.28-33