1Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти/Н. Титова // Право України, 2008. т.№1.-С.114-116