1Запорожець І. Управління охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення/І. Запорожець // Право України, 2008. т.№1.-С.70-74