1Мамутов В. Подолати слабкість і хвороби громадянського суспільства/В. Мамутов // Трибуна, 2007. т.№11-12.-С.10-15