1Погребенник О. Владні відносини в організаційній структурі політичних партій/О. Погребенник // Трибуна, 2007. т.№11-12.-С.30-31