1Скарби Святого Письма в українському вимірі: інтелектуально- пізнавальна гра // Всесвітня література, 2008. т.№1.-С.27-38