1Брейн- ринг за казаками: сценарий // Шкільна бібліотека, 2008. т.№1.-С.100