1Привалова С. Аналіз мови художнього твору ("Перехресні стежки" І.Франка)/С. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі, 2008. т.№1.-С.21-27