1Гутко Л. Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх вирішення/Л. Гутко // Економіка.Фінанси.Право, 2006. т.№7.-С.19-24