1Шубєнок С. Соціальний захист населення в умовах надзвичайних ситуацій техногенного і природного харектеру/С. Шубєнок // Соціальний захист, 2007. т.№12.-С.18-20