1Карп Г. Без надії сподіваюсь: сценарій/Г. Карп // Позакласний час, 2008. т.№1.-С.47-51