1Заболотна Ю. Розпустили кучері дівчата: сценарій/Ю. Заболотна, С. Костиря // Позакласний час, 2008. т.№1.-С.91-94