1Шевчук Ю. Про відпустки/Ю. Шевчук // Українська культура, 2006. т.№7.-С.45