1Устименко К. Енергоефективність- передумова зростання національної економіки/К. Устименко // Урядовий кур'єр, 2008. т.10 січня .-С.8