1Кокіна В. Справедливі пенсії- у найближчий перспективі/В. Кокіна // Урядовий кур'єр, 2008. т.10 січня .-С.4-5