1Неживий О. Заборонам наперекір (В.Стус)/О. Неживий // Літературна Україна, 2008. т.№1.-С.1