1Гавриленко О. Методологічні аспекти викладання дисципліни на кафедрі безпеки життєдіяльності та охорони здоров'я людини згідно з вимогами кредитно- модульної системи/О. Гавриленко // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№12.-С.37-39