1Карпачова Н. Правовий статус українських трудових мігрантів та стан дотримання їхніх прав і свобод/Н. Карпачова // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№12.-С.27-31