1Корота- Ковальська В. Світоглядна мудрість народної пісні/В. Корота- Ковальська // Українська культура, 2007. т.№12.-С.4-5