1Сліпушко О. Таємниці володарів Русі/О. Сліпушко. - 2003