1Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств/Р.А. Слав'юк. - 2004