1Скрипник Л. Власні імена людей:Словник-довідник/Л. Скрипник, Дзятківська. - 2005