1Скорина Л.П. Латинсько-український, українсько-латинський словник/Л.П. Скорина. - 2004