1Економіка України за січень- листопад 2007 року // Урядовий кур'єр, 2007. т.27 груд. .-С.1,7