1Щодо права на підвищення пенсії // Праця і зарплата, 2007. т.№48.-С.15