1Український екологічний конгрес // Бібліотека Всеукраїнської екологічноі ліги, 2007. т.№10.-С.1-39