1Кареліна Т. Хвала хлібові й рукам, що його зростили!: сценарій/Т. Кареліна // Позакласний час, 2006. т.№15-16.-С.41-42