1Северенчук А. Оцінка розвитку регіонів: збалансований підхід/А. Северенчук // Екологічний вісник, 2007. т.№9-10.-С.26-27