1Жилько М. Про узгодженість економічної та екологічної парадигм розвитку в Україні/М. Жилько // Екологічний вісник, 2007. т.№9-10.-С.14-16,18-19,22-24