1Мовчан Я. Економережа як інноваційний інструмент впровадження елементів екологічного збалансованого розвитку/Я. Мовчан // Екологічний вісник, 2007. т.№9-10.-С.9-10,11-13