1Український екологічний конгрес "Збалансований розвиток України- шлях до здоров'я нації" // Екологічний вісник, 2007. т.№9-10.-С.2-9