1Симоненко В.А. Твори в 2-х т. Т.2:Статті, рецензії. Нариси. Листи/В.А. Симоненко. - 2004