1Сікора Б. Російська економічна експансія в Україні/Б. Сікора. - 2003