1Сідун В.А. Економіка підприємства/В.А. Сідун. - 2006