1Харламова Г. Інвестиційна стратегія України: максимізація вигід, мінімізація збитків/Г. Харламова // Інвестиції: практика та досвід, 2006. т.№13.-С.24-27