1Соціальний захист чорнобильців // Праця і зарплата, 2007. т.№47.-С.2