1Смітюх Г. Стратегичний ресурс України особливого значення/Г. Смітюх // Молодь України, 2007. т.№76.-С.12-13