1Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві: Постанова., 5.12.07 № 1396 // Орієнтир, 2007. т.№45.-С.13-14