1Протокол про збереження біфізноманіття та ландшафтів Чорного моря до конвенції про захист Чорного моря від забруднення // ВВРУ, 2007. т.№50.-С.2084-2092