1Про формування складу Кабінету Міністрів України: Постанова.,4.08.06 №88-5 // Урядовий кур'єр, Голос Украины, 2006. т.8 серпня .-С.1.3