1Іщук Н. Про відпустку для догляду за дитиною/Н. Іщук // Праця і зарплата, 2007. т.№46.-С.19