1Краснодемська З. Земля і ринок/З. Краснодемська // Урядовий кур'єр, 2006. т.8 серпня .-С.10