1Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями: Постанова.,3.08.06 №1081 // Урядовий кур'єр, 2006. т.8 серпня .-С.13